STRIJDER VOOR VORM

VISUAL ARTIST

Waarnemen, uitpuren, reduceren, op zoek naar de essentie van een eeuwigdurende onrust.


Perceiving, narrowing, reducing, looking for the essence of an eternal unrest.

09 - 12 | 07 | 2020
‘AFTER THE ELECTIONS’

Koetshuis Waregem (B)

Stationsstraat 34, 8790 Waregem

Open op donderdag 09/07 en vrijdag 10/07 van 17h30 - 21h30
en op zaterdag 11/07 en zondag 12/07 van 9h00 - 21h00.

Strijder voor vorm

Kurt Herman

T. 0472 44 30 89 | kurt@strijdervoorvorm.be